MARC
GISPERT
ARQUITECTE
PROJECTES. CONTACTE. CV
18_01_ BOA
ESTUDI PER UNA DISSENYADORA   


En unes antigues quadres de cavalls existeix la necessitat de reconvertir un espai per fer un estudi per una dissenyadora. Amb un pressupost ajustat, s'optimitzen els recursos per reconvertir el lloc en un nou espai de treball. L'estratègia principal és generar un espai aïllat, integrant-lo en el context existent, per a generar una càpsula de confort. Un espai dins d'un espai.


Localització/ Banyoles. Girona
Superficie/ 30m2
Client/ Anna Bosch
Any/ 2018

Fotos: Pol Viladoms
El projecte es configura a través d'una peça prismàtica de 8m. x 3m. x 3m. que queda inserida sota la construcció existent. La disposició de la caixa, dins de l'arquitectura abandonada del lloc, genera espais d'oportunitat amb múltiples possibilitats d'ús.

Un sistema constructiu d'entramat lleuger serveix per solucionar tan els forjats com els tancaments. Tot el conjunt està construït completament en sec. El projecte, íntegrament de fusta, s'ha assemblat amb unions caragolades i és totalment desmuntable i re-montable.

Un bon aïllament de cotó reciclat i les reduïdes dimensions de l'espai ajuden a generar les condicions desitjades de confort ràpidament i amb molt poca energia incorporada.


CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
20_03_ MAG
1920. PROPOSTA DE CONCURS DE 30 HPO AL CARRER MAGDALENA BONET. PALMA 

Els pisos s’organitzen de manera que es pugui gaudir de llum natural i ventilació on totes les estances donen a façana. La distribució general permet que tots els habitatges tenen un mínim d’hores d’assoleig al dia.

L’estratègia principal consisteix en la reducció de la demanda en tots els consums de l’edifici oferint un bon confort climàtic i acústic. Així doncs es presenta una estrategia climàtica passiva, on la configuració i els materials dels tancaments ajuden a la inèrcia tèrmica, i el control de la radiació solar. El sistema de construcció tradicional no genera de per si un augment del temps de construcció si es compara amb amb el temps d’una construcció prefabricada. 

Localització/ Palma, Mallorca.
Superficie/ 2.903m2
Client/ Ibavi
Any/ 2020

Projecte amb col·laboració de La Boqueria, Munarq i Maria Camprodón
20_02_ TOG
1920. PROPOSTA DE CONCURS DE 8 HPO AL CARRER TOGORES. PALMA 

L’edifici consta d’un gran pati central que actua distribuïdor mitjançant una passera perimetral i alhora ens permet il·luminar i ventilar els habitatges. A partir d’un hivernacle es dóna major confort i una important reducció de la demanda energètica.

Els pisos s’organitzen de manera que es pugui gaudir de llum natural i ventilació on totes les estances donen a façana. La distribució general permet que tots els habitatges tenen un mínim d’hores d’assoleig al dia. Crear comunitat. Els habitatges es “socialitzen” cap a pati. Aquí és on es dóna la vida comunitària i a on s’ubiquen les cuines, donant més privacitat a les altres estances.

Localització/ Palma, Mallorca.
Superficie/ 394m2
Client/ Ibavi
Any/ 2020

Projecte amb col·laboració de La Boqueria, Munarq i Maria Camprodón
20_01_ MAR
MARÉS DE PLA. PROPOSTA DE CONCURS DE 36 HPO A PALMA 

És en aquest lloc privilegiat i amb un fort context històric industrial on es situa el nou edifici d’habitatges. Aquest es formalitza a través d’una façana exterior portant de marés de pla que reinterpreta el ritme de les pilastres de la façana lateral de Can Ribes.

Els habitatges passants es disposen en orientació estoest. Una passera protegida i orientada a oest dona accés als habitatges quedant tots els habitatges orientats a est i amb vistes al passeig i a la fàbrica de Can Ribes.
Un sistema constructiu amb fusta permet minimitzar els costos energètics de la construcció i ajuda a alleugerir l’edifici.
L’edifici fomenta els espais comunitaris(coberta i planta semi-soterrani) i proposa una reducció de places d’aparcament en pro dels espais comuns tot i que si poden ubicar les places d’aparcament exigides.

Localització/ Palma, Mallorca.
Superficie/ 3.658m2
Client/ Ibavi
Any/ 2020

Projecte amb col·laboració de La Boqueria, Munarq i Maria Camprodón
19_05_FON
AMPLIACIÓ D’UNA MASIA A SERINYÀ

Projecte d’ampliació del cobert d’una masia per fer un despatx d’ús compartit. El projecte reinterpreta la tipologia de l’edificació existent per crear un volum de planta quadrada amb una coberta a una sola aigua. Dos murs de pedra configuren els dos alçats laterals i estructuren dues grans obertures orientades a sud i nord respectivament. L’accés queda resguardat per l’edificació existent i la nova volumetria a través d’un pati obert. La gran obertura s’orienta al sud i a les vistes del camp i l’hort


Localització/ Serinyà, Girona.
Superficie/ 30m2
Client/ Privat
Any/ 2019