21_13_AJU
PROPOSTA PER LA REFORMA DEL VESTÍBUL DE L'EDIFICI NOVÍSSIM DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA


Volem entendre el nou vestíbul com un espai amb identitat pròpia, que formi un sòl conjunt amb la plaça, l’edifici Nou i l’edifici Novíssim.

Per això proposem que el nou vestíbul guanyi en transparència, un espai que s’obre a la plaça per donar llum i convidar a entrar al ciutadà. Una nova façana protagonista i de caràcter públic, que te la voluntat de ser un suport per l’espai públic de la plaça.

El projecte busca inserir-se en un context urbà a través d’una façana transparent, estructurada i rítmica que ordeni l’espai urbà. Un gran espai interior lluminós acompanya els diferents usos creant un ritme i permeabilitat entre l’espai interior i la plaça.


Projecte realitzat amb Albert Aregall
Imatges: Marc Gispert

Localització/ Barcelona
Superficie/ 740m2
Client/ Concurs Ajuntament de Barcelona
Any/ 2021