21_07_BAR
ESPAI PUNTAL. NOU ESPAI GASTRONÒMIC AL BARRI DE LA RIBERA

El projecte gira al voltant de tres conceptes bàsics, la neteja, la unificació i l’agregació de capes i es materialitza a través de 4 estratègies bàsiques:

La preexistència com oportunitat. Conservar les preexistències de l’edifici per dotar d’identitat.
Sistema d’elements estàtics. Es tracte d’elements que necessiten de instal·lacions específiques com aigua i electricitat. Es proposa que aquestes siguin de obra vista.
Sistemes de mobiliari fixe. Mobiliari específic que fa de taló de fons dels diferents espais.
Sistemes de mobiliari mòbil. Aquests poden ser diferents i poden procedir de diferents llocs. Peces de mobiliari que poden canviar i evolucionar amb el temps i no necessàriament han de estar sempre situats al mateix lloc.

Un projecte de procés, construcció i preexistència.


Localització/ Barcelona
Superficie/ 170m2
Client/ Privat
Any/ 2021

Fotos: Pol Viladoms