21_06_DIP
CONCURS PER UNA BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPAL A CALAF

2n PremiPel nou equipament es proposa un únic volum en planta baixa equidistant al perímetre del solar i amb vocació d'obrir-se a l'espai existent en forma de plaça. Entenem el projecte com una infraestructura social que ocupa gran importància dins del poble, tant pel que representa, com pels espais exteriors que genera des del concepte d'urbanitat. Dintre del nou volum es genera un buit arquitectònic en forma de pati quadrat. Aquest buit organitza el programa interior aconseguir confort lumínic amb il·luminació natural i tèrmic mitjançant obertures i orientació.


Localització/ Calaf
Superficie/ 1200m2
Client/ Diputació
Any/ 2021

Imtages: Marc Gispert

Projecte realitzat amb: Albert Aregall