20_03_SOU
TAULA I MOBLE PER UN TÈCNIC DE SO

Dues caixes laterals serveixen per enmagatzamar 24 unitats rack i la disposició de diferents pedaleres. Les dues caixes serveixen per recolzar una taula central a mode de pont que integra la pantalla central i permet amagar tot el cablejat entre les dues unitats.

Utilitzant únicament taulers de contraxapat de bedoll tot el sistema s’uneix mitjançant cargols d’ensamblatge i espigues de fusta.


Localització/ Banyoles
Client/ Privat
Any/ 2020

Fotos: Marc Gispert
© Marc Gispert  Arquitecte