20_02_ TOG
1920. PROPOSTA DE CONCURS DE 8 HPO AL CARRER TOGORES. PALMA 

L’edifici consta d’un gran pati central que actua distribuïdor mitjançant una passera perimetral i alhora ens permet il·luminar i ventilar els habitatges. A partir d’un hivernacle es dóna major confort i una important reducció de la demanda energètica.

Els pisos s’organitzen de manera que es pugui gaudir de llum natural i ventilació on totes les estances donen a façana. La distribució general permet que tots els habitatges tenen un mínim d’hores d’assoleig al dia. Crear comunitat. Els habitatges es “socialitzen” cap a pati. Aquí és on es dóna la vida comunitària i a on s’ubiquen les cuines, donant més privacitat a les altres estances.

Localització/ Palma, Mallorca.
Superficie/ 394m2
Client/ Ibavi
Any/ 2020

Projecte amb col·laboració de La Boqueria, Munarq i Maria Camprodón