19_02_ESC
EXPOSICIÓ A L’ALFOLÍ DE LA SAL

Projecte expositiu per la nova biblioteca i auditori de l’Escala a l’Alfolí de la Sal. L’exposició s’articula a través d’un sèrie de plafons plans i corbats recolzats al perímetre de la sala. Aquests volen assimilar-se a la façana de l’edifici projectat i permeten mostrar tota la informació de forma clara i funcional. El modulatge ens permet dividir l’exposició en diferents àrees d’informació i simplificar el sistema de muntatge i prefabricació. Un sistema constructiu molt simple utilitzant un únic format de llistó de fusta de pi de 26x26mm. ens serveix de suport pels plafons de cartró cel·lular i forex.


Fotos i renders. Carlos G. Borés
Arquitectes. Albert Aregall i Victor Rahola
Disseny gràfic. Anna Bosch. annaboschstudio.com