18_02_FAR
AMPLIACIÓ D’UNA FARGA A SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Projecte d’ampliació d’una farga per un ús polivalent. El projecte proposa ampliar l’edificació existent per crear un espai de confort separat del volum principal. La nova ampliació respecte la preexistencia i s’insereix entre murs obrint-se on és necesari i generant una petita era d’accés pròpia.