18_01_ BOA
ESTUDI PER UNA DISSENYADORA   


En unes antigues quadres de cavalls existeix la necessitat de reconvertir un espai per fer un estudi per una dissenyadora. Amb un pressupost ajustat, s'optimitzen els recursos per reconvertir el lloc en un nou espai de treball. L'estratègia principal és generar un espai aïllat, integrant-lo en el context existent, per a generar una càpsula de confort. Un espai dins d'un espai.


Localització/ Banyoles. Girona
Superficie/ 30m2
Client/ Anna Bosch
Any/ 2018

Fotos: Pol Viladoms
El projecte es configura a través d'una peça prismàtica de 8m. x 3m. x 3m. que queda inserida sota la construcció existent. La disposició de la caixa, dins de l'arquitectura abandonada del lloc, genera espais d'oportunitat amb múltiples possibilitats d'ús.

Un sistema constructiu d'entramat lleuger serveix per solucionar tan els forjats com els tancaments. Tot el conjunt està construït completament en sec. El projecte, íntegrament de fusta, s'ha assemblat amb unions caragolades i és totalment desmuntable i re-montable.

Un bon aïllament de cotó reciclat i les reduïdes dimensions de l'espai ajuden a generar les condicions desitjades de confort ràpidament i amb molt poca energia incorporada.


CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ