16_01_ PAL
CENTRE DE VOIRE ET LOCAUX ANNEXES
CONCURS ARQUITECTURA

Analitzant l'emplaçament (orientació i desnivell) es proposa dividir el solar en dos nivells: un a nivell de carrer i un altre a tres metres per sobre. Aquest factor ens permet solapar part de el programa que alhora ens permet aconseguir una major densificació i ajuda a que s'integri més les edificacions veïnes. Aprofitar el desnivell de el terreny ens permet separar el funcionament de bombers i brigada; cada edifici pot funcionar de manera independent.

Separar el programa permet un fàcil accés als grans espais de cada un d'ells i permet generar un espai en comú entre els dos edificis per poder maniobrar els vehicles. El programa més domèstic se situa en relació al carrer i en relació a la millor orientació solar i vistes.


Col·laboració amb: 
La Boqueria Taller d’Arquitectura i Anderegg Rinaldi Architects Associetes